Środki ostrożności dotyczące instalacji Brother As1430s

Aby zapewnić bezpieczną i bezproblemową instalację Brother AS1430s, należy przestrzegać kilku środków ostrożności. Przede wszystkim, należy zawsze upewnić się, że maszynka jest podłączona do bezpiecznego źródła zasilania. Następnie należy dokładnie przestrzegać instrukcji, które są dołączone do maszynki, aby upewnić się, że jest ona prawidłowo ustawiona. Ponadto, ważne jest, aby dokładnie czytać instrukcje użytkowania maszynki, aby uniknąć uszkodzenia lub zużycia części. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy maszynka jest dobrze utrzymana i wyregulowana. Po zainstalowaniu maszynki należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie części są w dobrym stanie i czy wszystkie elementy są dobrze ustawione.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Brother As1430s

Znajdź najnowszy sterownik do swojego urządzenia

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Oprócz pobierania sterowników, możesz również uzyskać dostęp do plików XML Paper Specification, narzędzi do przełączania języków, narzędzi do naprawy połączeń sieciowych, pomocników do konfiguracji sieci bezprzewodowej i oprogramowania BRAdmin.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Spis treści. > Pierwsze kroki > Instalacja > Środki ostrożności dotyczące instalacji

NIEPRZESTRZEGANIE tych instrukcji może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzeń lub uduszenia. Proszę zachować niniejsze instrukcje do przyszłego użytku, a przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych uważnie przeczytać.

OSTRZEŻENIE

Wewnątrz drukarki znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed rozpoczęciem czyszczenia wewnętrznej części drukarki lub wymiany części należy upewnić się, że przełącznik zasilania został wyłączony i odłączono drukarkę od gniazdka zasilania.

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

Zawsze należy się upewnić, że wtyczka jest dokładnie umieszczona w gnieździe zasilania.

Urządzenie musi być ustawione w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego z prądem zmiennym. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka prądu zmiennego, aby całkowicie odciąć dopływ prądu.

Burze i przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia! Podczas burzy z piorunami zalecane jest zastosowanie wysokiej jakości listwy przeciwprzepięciowej lub odłączenie przewodu od źródła zasilania.

Należy stosować zalecany zakres napięcia.

Źródło zasilania:

USA i Kanada:

Prąd zmienny od 110 do 120 V, 50/60 Hz

Europa i Australia:

Prąd zmienny od 220 do 240 V, 50/60 Hz

Kabel zasilania wraz z przedłużaczem nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.

Nie należy podłączać drukarki do tego samego obwodu co inne urządzenia o dużym poborze mocy, np. klimatyzacja, kopiarka, niszczarka, itp. Jeśli nie można uniknąć podłączenia drukarki do tego samego obwodu co inne urządzenia, zaleca się stosowanie transformatora napięcia lub filtra do tłumienia zakłóceń wysokiej częstotliwości.

Jeżeli źródło zasilania nie jest stabilne, należy używać stabilizatora napięcia.

Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Istnieje ryzyko zdalnego porażenia prądem elektrycznym, które może być spowodowane uderzeniem pioruna.

Należy używać przewodu zasilania, dostarczonego wraz z urządzeniem.

Do opakowania użyto plastikowych toreb. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Do czyszczenia wewnętrznej lub zewnętrznej strony urządzenia NIE NALEŻY stosować łatwopalnych substancji, aerozoli ani organicznych rozpuszczalników/cieczy zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Czyszczenie urządzenia – patrz Czyszczenie.

NIE WOLNO stosować odkurzacza do czyszczenie rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie się proszku tonera w odkurzaczu, a w konsekwencji pożar. Proszę uważnie usunąć proszek tonera przy pomocy suchej ściereczki i pozbyć się go zgodnie z lokalnymi wymogami prawa.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni drukarki:

Upewnij się, że drukarka jest odłączona od gniazdka zasilania.

Stosuj wyłącznie obojętne detergenty. Czyszczenie drukarki lotnymi płynami, takimi jak jak rozpuszczalnik lub benzyna, może spowodować uszkodzenie jej zewnętrznej powierzchni.

NIE WOLNO stosować środków czyszczących zawierających amoniak.

Drukarka jest ciężka i waży ok. 19, 0 kg. Aby zapobiec potencjalnym urazom, drukarka powinna być podnoszona lub przenoszona przez co najmniej dwie osoby. Kładąc drukarkę należy uważać, aby nie przycisnąć sobie palców.

UWAGA

Bezpośrednio po użyciu drukarki niektóre jej elementy są bardzo gorące. Podczas otwierania górnej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy odbiorczej) NIE WOLNO dotykać części przedstawionych na rysunku jako zacienione.

Wnętrze drukarki
(widok z góry)

Wnętrze drukarki
(widok z tyłu)

Drukarkę należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni, na przykład biurka, która nie jest narażona na wibracje i wstrząsy.

Drukarkę można używać tylko w następujących zakresach temperatury i wilgotności:

Temperatura: od 10 °C do 32, 5 °C

Wilgotność: od 20% do 80% (bez kondensacji)

Drukarkę należy używać w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

Należy unikać stawiania urządzenia w zatłoczonym miejscu.

NIE WOLNO stawiać drukarki tak, aby jej otwór wentylacyjny był zasłonięty. Naley zachować odległość około 100 mm pomiędzy otworem wentylacyjnym a ścianą.

NIE WOLNO stawiać drukarki w pobliżu grzejników, chłodziarek, wody, chemikaliów lub urządzeń zawierających magnesy lub wytwarzających pola magnetyczne.

NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, otwartego ognia, słonych lub powodujących korozję gazów, wilgoci ani kurzu.

NIE WOLNO stawiać drukarki w pobliżu urządzeń zawierających magnesy lub wytwarzających pola magnetyczne.

NIE WOLNO podłączać urządzenia do gniazdka sterowanego wyłącznikami ściennymi lub automatycznymi.

NIE WOLNO podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego, będącego w tym samym obwodzie, co duże urządzenia lub inny sprzęt, który może powodować zakłócenia w dostawie prądu.

NIE WOLNO stawiać drukarki w pobliżu grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, substancji chemicznych i lodówek.

NIE WOLNO kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.

WAŻNE

NIE WOLNO usuwać lub niszczyć etykiet z ostrzeżeniami umieszczonych na lub wokół nagrzewnicy.

Informacja

Wokół drukarki należy zachować minimalną odległość, tak jak przedstawiono na rysunku.

Środki ostrożności dotyczące instalacji Brother As1430s

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Brother As1430s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Brother As1430s