Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux En3481aow

Kiedy używasz urządzenia Electrolux En3481aow, ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń urządzenia. Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i dokładnie przestrzegać wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa. Ważne jest, aby nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i wyłączone z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednio podłączone do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, które odpowiada wymaganiom w instrukcji obsługi urządzenia. Nie usuwaj nigdy żadnych elementów z urządzenia, a jeśli występuje jakikolwiek problem, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Electrolux.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux En3481aow

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
 2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
 3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
 4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

  Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

  UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

  Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

  PAMIĘTAJ!!!
  Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

  Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
  Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

  Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

 5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
 6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
 7. 2 pary rękawiczek
 8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
 9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 10. Gogle lub przyłbica
 11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
 12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
 13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

  Organizacja wizyty domowej

 14. Umów telefonicznie wizytę domową
 15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
 16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
 17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
 18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
 19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
 20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
 21. Zastosuj poniższy algorytm
  Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

 22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
 24. Zepnij włosy.
 25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
 26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
 27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
 28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
 29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
 30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
 31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

  Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

  1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
  2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
  3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

  4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
  6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
  7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
  9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
  10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
  11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
  13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
  14. Pamiętaj!

   Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

   Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

  15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
  16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
  17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
  18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
  19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
  20. Wizyta powinna trwać krótko
  21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
  22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
  23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
  24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
  25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

   Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
  27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
  28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
  29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
  30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
  31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
  32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
  33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
  34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
   Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
  35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

   Ważne!
   Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

   Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

   Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

   Pamiętaj!
   W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

   WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

   Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
  37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
  38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
  39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
  40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
  41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
  42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
  43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
  44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

   Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

   Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowskaten tekst przeczytasz w 2 minutyEksperci zalecają, aby unikać zatłoczonych miejsc. Dotyczy to również środków komunikacji zbiorowej (autobusu, tramwaju czy metra). Dowiedz się, jakie środki ostrożności powinny zachować osoby, aby nie narażać się na zakażenie koronawirusem.

   Shutterstock

   • Czy komunikacja miejska funkcjonuje normalnie w czasie epidemii?
   • W jaki sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej? Ryzyko transmisji powietrznej koronawirusa w komunikacji zbiorowej Jak można zapobiec zakażeniu koronawirusem na co dzień?

   Czy komunikacja miejska funkcjonuje normalnie w czasie epidemii?

   Komunikacja miejska funkcjonuje normalnie, jednak rozkłady jazdy mogą się zmienić w poszczególnych miastach. W autobusie, tramwaju czy też w metrze może być zajęta jedynie połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. Według zaleceń najlepiej, aby zajęte było co drugie miejsce siedzące. Zatem jeżeli miejsc siedzących jest np. 80, to na pokładzie przykładowo autobusu może być maksymalnie 40 osób. Wprowadzone limity nie dotyczą środków transportu dla osób niepełnosprawnych.

    Objawy zakażenia wirusem. Trzy podstawowe i cała lista nietypowych

   W jaki sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej?

   Po pierwsze podróże komunikacją zbiorową, a więc np. autobusem, tramwajem, pociągiem, czy metrem, należy ograniczyć do sytuacji absolutnie koniecznych. Jeżeli już musimy się przemieszczać za ich pośrednictwem, warto pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności:

   jeżeli mamy taką możliwość, starajmy się często wietrzyć pojazd w czasie dłuższych podróży, np. pociągiem;podróżując np. metrem, czy autobusem miejskim pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów – najlepiej, jeżeli jest to odległość ponad 1 metra, choć CDC sugeruje 1, 8 m;pamiętajmy również o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej – zmniejszymy w ten sposób ryzyko przypadkowego rozprzestrzeniania się koronawirusa;starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe.

   Należy również pamiętać, że osoby podejrzewające u siebie COVID-19 lub przechodzące kwarantannę, absolutnie nie mogą korzystać ze środków komunikacji publicznej.

   Ryzyko transmisji powietrznej koronawirusa w komunikacji zbiorowej

   Korzystając z komunikacji zbiorowej należy przede wszystkim pamiętać o tym, że najnowsze badania naukowe potwierdziły, że koronawirus COVID-19 nie przenosi się wyłącznie drogą kropelkową. Możliwa jest również transmisja powietrzna, co oznacza że maleńkie cząsteczki wirusa wydychane z ust czy nosa, mogą przez dłuższy czas (ok. 12 godzin) unosić się w powietrzu.

   Jak rozprzestrzenia się COVID-19? Rola transmisji powietrznej

   Najczęściej do transmisji dochodzi w miejscach niewentylowanych. W tym wypadku bardzo ważne jest zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1, 5 m odstępu), a także zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej.

   Jesteś zarażony koronawirusem albo ktoś z Twoich bliskich choruje na COVID-19? A może pracujesz w służbie zdrowia? Chcesz podzielić się swoją historią albo zgłosić nieprawidłowości, których byłeś świadkiem lub które Cię dotknęły? Napisz do nas na adres: koronawirus@medonet. pl. Gwarantujemy anonimowość!

   Jak można zapobiec zakażeniu koronawirusem na co dzień?

   W rozprzestrzenianiu się koronawirusa może pomóc zwłaszcza zachowanie odpowiedniego poziomu higieny osobistej. Pamiętajmy więc, aby:

   zawsze starannie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem – niezależnie od tego, czy przebywamy w domu, czy też poza nim pamiętajmy, aby myć dłonie przynajmniej przez 30 sekund, jeżeli nie mamy takiej możliwości, dezynfekujmy je płynem do dezynfekcji o zawartości minimum 70% alkoholu;regularnie czyśmy powierzchnie, których często dotykamy – wystarczy przemyć je wodą z mydłem, aby skutecznie niszczyć lipidową (tłuszczową) osłonkę koronawirusa – przestaje on być wówczas aktywny. Przemywajmy m. poręcze, klamki, blaty, biurka, czy pilot telewizyjny;zachować dystans od swojego rozmówcy – najlepiej 1-2 metry;unikać dotykania oczu, ust i nosa – w ten sposób najłatwiej przenieść na siebie koronawirusa;często dezynfekować swój telefonu komórkowego i starać się odkładać go na bok na czas jedzenia;zasłaniać twarz w czasie kichania lub kasłania – najlepiej robić to łokciem, jeżeli masz na twarzy maseczkę, należy ją następnie delikatnie zdjąć i wymienić na świeżą;zdrowo się odżywiać i pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu – stosuj lekkostrawna zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa, unikaj produktów przetworzonych, alkoholu i papierosów, staraj się wypijać min. 2 litry wody każdego dnia;czerpać informacje o epidemii koronawirusa ze sprawdzonych źródeł – unikniesz w ten sposób dezinformacji, paniki i będziesz postępować racjonalnie.

   Redakcja poleca najważniejsze artykuły o koronawirusie:

   Tak zaczyna się COVID-19. Te objawy pojawiają się na samym początku Objaw zakażenia koronawirusem. Może się utrzymywać miesiącamiKiedy lekarz może odmówić skierowania na test na COVID-19?

   Masz pytanie o koronawirusa? Wyślij je na adres: koronawirus@medonet. pl. Codziennie aktualizowaną listę odpowiedzi znajdziesz TUTAJ: Koronawirus - najczęstsze pytania i odpowiedzi.

   Treści z serwisu medonet. pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor. pl, gdzie uzyskasz pomoc online - szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

   • epidemiakoronawirusCOVID-19wirusprofillaktykapandemiakoronawirusychoroby zakaźnechoroby wirusowechoroby przenoszone przez wirusyinfekcje wirusowepatogeny wirusowe

     Zatrucie difenbachią - objawy, środki ostrożności, leczenie

     Difenbachia to roślina nazywana trucicielką z Brazylii z racji jej pochodzenia. Jest to roślina niepozorna, piękna, będąca ozdobą w wielu polskich domach....

     Karolina GomołaNaukowcy: w przypadku wariantu Delta odporność zbiorowa nie jest możliwa

     Osiągnięcie odporności zbiorowej na koronawirusa nie jest możliwe w przypadku wariantu Delta, bo wirus ten cały czas się rozprzestrzenia i zakażają się nim także...

     PAP

     Naturalna odporność stadna. Polscy naukowcy: niebezpieczne, a koszty będą straszliwe

     Kwestia budowania naturalnej odporności populacyjnej jako narzędzia w walce z pandemią koronawirusa wraca jak bumerang, wciąż wzbudzając wiele emocji. Do dyskusji... eu/pulscms-transforms/1/euBk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FxSk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Monika Mikołajska"/>Monika MikołajskaCzym jest odporność zbiorowa?

     Kwestia odporności na koronawirusa SARS-CoV-2 to temat, w którym wciąż więcej jest niewiadomych niż odpowiedzi. Według naukowców szansą na opanowanie epidemii...

     Marta PawlakTramadol - silne działanie przeciwbólowe, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne. Czym grozi przedawkowanie?

     Tramadol to silny lek przeciwbólowy, należący do grupy leków opioidowych. Jest on popularny i chętnie stosowany na całym świecie w przypadku łagodzenia silnego,...

     Flumazenil - zastosowanie, środki ostrożności

     Czym jest Flumazenil, jaki jest skład preparatu i główne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do użycia leku? Flumazenil to konkurencyjny antagonista...

     Magdalena Wawszczak| Onet.Marsjanki - rodzaje, skład, działanie, dawkowanie, środki ostrożności

     Marsjanki to suplement diety dla najmłodszych i nieco starszych pociech, którego kompozycja wspiera pracę układu immunologicznego, poprawiając dziecięcą... eu/pulscms-transforms/1/CKSk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/XHFk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Monika Wasilonek"/>Monika WasilonekDermatol - wskazania, właściwości, skład, środki ostrożności, cena

     Dermatol jest stosowany w leczeniu różnych chorób skóry, ran sączących lub owrzodzeń. Ma on właściwości ściągające. Na dodatek Dermatol ochrania uszkodzoną... pl/zdrowie, este-synergy---sklad--wlasciwosci--stosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1734621. eu/pulscms-transforms/1/WTvk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/uNjk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności"/>Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności

     Este Synergy jest suplementem diety, który jest przeznaczony dla osób dorosłych. W jego składzie można znaleźć zarówno kolagen, kwas hialuronowy, jak i witaminy i... pl/zdrowie, cholekalcyferol---zastosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1734614. eu/pulscms-transforms/1/Z9Rk9kuTURBXy9jMDAyZGM3Yi0xNmMzLTQzZTgtYmU2Ny1lNjYzZmIyNGQxZDIuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAB" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/D2lk9kuTURBXy9jMDAyZGM3Yi0xNmMzLTQzZTgtYmU2Ny1lNjYzZmIyNGQxZDIuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAF" alt="Cholekalcyferol - zastosowanie, środki ostrożności"/>Cholekalcyferol - zastosowanie, środki ostrożności

     Witamina D3 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zarówno jej nadmiar jak i niedobór prowadzą do zaburzeń pracy narządów. Cholekalcyferol to...

   Produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19

   półmaski

   Półmaski powinny spełniać następujące wymagania:

   • zgodność z normami:
   • PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);
   • PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
  45. deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
  46. oznakowanie znakiem CE
  47. Półmaski mogą spełniać wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia) – prosimy zapoznać się z wytycznymi CIOP.

   Materiały

   wytyczne CIOP dla półmasek filtrujących
   Wytyczne​_półmaski​_filtrujące​_304-4. docx0. 02MB

   gogle

   Gogle (środki ochrony oczu) powinny spełniać następujące wymagania:

  48. PN-EN 167:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Optyczne metody badań (lub odpowiednio EN 167:2001);
  49. PN-EN 168:2005 - Ochrona indywidualna oczu -- Nieoptyczne metody badań (lub odpowiednio EN 168:2001)
  50. Ogłoszenie w sprawie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej: odzieży ochronnej, rękawic ochronnych i środków ochrony dróg oddechowych
   ITT​_CERTEX​_ocena​_wyrobow​_v01​_COVID​_19. pdf0. 57MB

   SKŁADANIE OFERT

   Agencja Rezerw Materiałowych uruchomiła adres mailowy - zakupy@arm. pl dedykowany w pierwszej kolejności producentom produktów ochronnych oraz urządzeń przeznaczonych do walki z COVID-19.

   wytyczne krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

   Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 33/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w § 1 ust 2 mówi, iż środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zakupione pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia. Środki te mogą być nabywane przed zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

   W związku z tym zapraszamy polskich przedsiębiorców do składania ofert na produkcję jednorazowych maseczek oraz strojów ochronnych zgodnych z zamieszczonymi poniżej wymaganiami

   maseczki medyczne

   Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi:

  51. powinien spełniać wymagania normy EN 14683
  52. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
  53. oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
  54. biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania
  55. być wykonany z trójwarstwowej włókniny,
  56. być wiązany z tyłu na troki lub posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy,
  57. w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
  58. w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania,
  59. rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17, 5 cm x 9 cm.
  60. Oznakowanie opakowania zbiorczego powinno zawierać informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dani zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

   Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux En3481aow

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux En3481aow

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux En3481aow