Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Dw655fi

Haier Dw655fi to inteligentny robot domowy zaprojektowany z myślą o zautomatyzowaniu codziennych obowiązków domowych. Jest wyposażony w szereg funkcji, takich jak programowanie, obsługa użytkownika i serwisowanie. Instrukcja obsługi Haier Dw655fi zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z robotów, takie jak instrukcje dotyczące ustawień, programowania i serwisowania. Instrukcja obsługi pomoże użytkownikom w wykonaniu wszystkich potrzebnych czynności, aby ich robot Haier Dw655fi działał sprawnie i bez zarzutu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Dw655fi

Przed zarejestrowaniem urządzeń należy wybrać jeden z przedstawionych poniżej typów rejestracji.

Automatyczna rejestracja urządzenia

Automatyczna rejestracja urządzenia jest przeznaczona do urządzeń należących do organizacji. Automatyczna rejestracja urządzenia pozwala organizacjom konfigurować i zarządzać urządzeniami od momentu wyjęcia z pudełka. Możesz także używać wszystkich dostępnych pakietów danych oraz ograniczeń zdefiniowanych przez Apple. Masz także opcję zapobiegania usuwania profilu MDM przez użytkownika.

Rejestracja urządzenia

Rejestracja urządzenia pozwala organizacjom umożliwiać użytkownikom ręczne rejestrowanie urządzeń w rozwiązaniu MDM, a następnie pozwala na zarządzanie wieloma aspektami korzystania z tych urządzeń — w tym możliwością wymazania urządzenia. Na komputerach Mac z systemem macOS 11 lub nowszym rejestracja urządzenia wymusza także nadzór nad komputerem Mac.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów rejestracji oraz wdrażania Auto Advance, zobacz: Rejestracja urządzenia i MDM w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów danych automatycznego wdrażania urządzeń oraz obsługiwanych ograniczeniach, zobacz: Informacje dotyczące automatycznej rejestracji urządzenia w rozwiązaniu MDM oraz Pakiety danych MDM obsługiwane przez funkcję automatycznej rejestracji urządzeń w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Rejestracja wspólnych iPadów

Po włączeniu funkcji Wspólny iPad w rozwiązaniu MDM, dany iPad zostanie ponownie uruchomiony w środowisku współdzielonym po jego aktywacji i rejestracji w rozwiązaniu MDM. Działanie funkcji Wspólny iPad wymaga, aby każdy iPad był nadzorowany oraz dodany do usługi Apple School Manager. W przypadku korzystania z funkcji Wspólny iPad pomijane są wszystkie ekrany Asystenta ustawień wyświetlane po aktywacji urządzenia. Aby usunąć iPada z funkcji Wspólny iPad, musi on zostać wymazany i ponownie aktywowany przez Apple.

Wymagana rejestracja w MDM

Wiele organizacji edukacyjnych wybiera wymaganie rejestracji w MDM, aby wymusić zarządzanie urządzeniem oraz stosowanie określonych zasad. Gdy urządzenie dodane do usługi Apple School Manager jest aktywowane, wyświetla użytkownikowi nowy ekran, pozwalający na zarejestrowanie urządzenia w MDM. Jeśli Apple School Manager nie wymaga rejestracji urządzenia w MDM, użytkownik może pominąć tę rejestrację, aby uniknąć zarejestrowania urządzenia w MDM.

Uwierzytelniana rejestracja w MDM

Rozwiązania MDM pozwalają także na włączenie wymagania podania przez użytkownika nazwy i hasła (w Asystencie ustawień) w celu ukończenia rejestracji w MDM. Rejestrowanie uwierzytelniane wymuszane jest przez rozwiązanie MDM i może uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom wykonanie wszystkich kroków ustawień i korzystanie z urządzenia. Rejestrowanie uwierzytelniane pozwala także rozwiązaniu MDM na łączenie użytkownika z urządzeniem, umożliwiając zarządzanie MDM na poziomie użytkownika lub grupy użytkowników, a także na poziomie urządzenia lub grupy urządzeń.

Uniemożliwianie wyrejestrowania z MDM

Gdy urządzenie zostanie zarejestrowane w MDM przy użyciu usługi Apple School Manager, można wybrać, aby z urządzeń nadzorowanych nie można było usunąć profilu rejestracji w MDM. Uniemożliwia to użytkownikom samodzielne wyrejestrowanie z MDM. Wyrejestrowanie może zostać przeprowadzone tylko z poziomu rozwiązania MDM.

Wyłączanie ekranów Asystenta ustawień

Na urządzeniach zarejestrowanych w rozwiązaniu MDM, których numery seryjne są obecne w usłudze Apple School Manager, można wyłączyć określone ekrany Asystenta ustawień iOS, aby usprawnić obsługę użytkownikom. Nie jest jednak możliwe pominięcie przy użyciu usługi Apple School Manager trzech pierwszych ekranów Asystenta ustawień na iPadzie (dotyczących wyboru języka, kraju lub regionu oraz sieci Wi-Fi). Ekrany te wyświetlane są przed aktywacją urządzenia i przed pobraniem jego konfiguracji.

Jeśli Twoja organizacja rejestruje urządzenia przy użyciu usługi Apple School Manager oraz zarządza nimi przy użyciu rozwiązania MDM, to Ty konfigurujesz wszystkie urządzenia. W tej sytuacji:

 • Urządzenie może pozostawać w trybie Asystenta ustawień podczas konfigurowania przy użyciu rozwiązania MDM, zanim uczestnik zajęć rozpocznie z nim interakcję

 • Pominięcie określonego ekranu Asystenta ustawień powoduje przyjęcie domyślnych ustawień danej funkcji

Jeśli nie ograniczysz trwale dostępu do tych funkcji przy użyciu rozwiązania MDM, użytkownicy będą mogli je skonfigurować po zakończeniu początkowej konfiguracji urządzenia Apple.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ekranów Asystenta ustawień, zobacz: Zarządzanie Asystentem ustawień na urządzeniach Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Wyłączanie łączenia w parę iPada z komputerem

Urządzeniom nadzorowanym można zablokować możliwość łączenia z komputerem Mac lub PC w celu synchronizacji zawartości, wyświetlania książek w aplikacji Książki lub przesyłania zdjęć i wideo z aparatu. Jeśli łączenie w parę zostanie wyłączone podczas aktywacji, nie może zostać później włączone ponownie. Jeśli łączenie w parę jest włączone, może zostać ograniczone lub włączone zdalnie przy użyciu rozwiązania MDM (za pośrednictwem profilu konfiguracji). Dopuszczenie łączenia w parę zapewnia najlepsze działanie niezależnie od modelu wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zarządzanie łączeniem urządzeń Apple w parę przez USB i Thunderbolt w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.Corel PHOTO-PAINT Tematy Pomocy | Podr�cznik wdra�ania w sieci


Podr�cznik wdra�ania w sieci

Podr�cznik wdra�ania w sieci programu CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera podzielone na etapy instrukcje dotycz�ce wdra�ania pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 w sieci. Podr�cznik jest przeznaczony dla klient�w, kt�rzy kupuj� wielostanowiskow� licencj� pakietu CorelDRAW Graphics Suite X7 dla swoich organizacji. Aby zakupi� licencj� wielostanowiskow� oprogramowania i uzyska� podr�cznik, nale�y skontaktowa� si� z Biurem obs�ugi klienta firmy Corel.

Copyright 2015 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.

E-podręcznik. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT. 05. Część 1 - w Księgarni WSiP
 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik porusza zagadnienia bhp w branży motoryzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w warsztacie samochodowym. Przybliża tematykę wykonywania i czytania rysunków technicznych, w skrócie prezentuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń. Publikacja wprowadza w tematykę budowy zespołów wchodzących w skład samochodu, kładąc duży nacisk na rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Omawia starannie paliwa alternatywne, ukazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Przedstawia także diagnostykę silnika i układu zasilania silników paliwem. Dalsze zagadnienia dotyczące diagnostyki zawarte są w części 2.

Ogromnym atutem publikacji są liczne ilustracje.

Korzystanie z e-podręcznika

 1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
 2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
 3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
 4. Zaloguj się.
 5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
 6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
 7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E610B5

Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Dw655fi

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Dw655fi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, programowania i serwisowania Haier Dw655fi