Szybka i łatwa konfiguracja CAnds Fl60cn100

Szybka i łatwa konfiguracja CandC Fl60cn100 jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą skonfigurować swój router zgodnie z wymaganiami sieci. Kombinacja portów Ethernet i sieci bezprzewodowej dostarcza szybkiego i niezawodnego połączenia, które można łatwo skonfigurować i konfigurować w celu właściwego działania. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można skonfigurować sieć bezprzewodową do używania różnych sieci bezprzewodowych, a także umożliwia tworzenie sieci bezprzewodowych w celu uzyskania szybszego i bardziej niezawodnego połączenia.

Ostatnia aktualizacja: Szybka i łatwa konfiguracja CAnds Fl60cn100

Funkcja QIS (szybka konfiguracja Internetu) prowadzi użytkownika przez podstawowe ustawienia routera, w tym ustawienia dostępu do Internetu, hasło do konta logowania na stronie sieciowego interfejsu graficznego routera oraz ustawienie identyfikatora SSID i hasła sieci bezprzewodowej, dzięki czemu można szybko i łatwo uzupełnić i włączyć podstawowe funkcje routera.

Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj.
Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo — patrz tutaj.

Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? . (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.

Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.
 • Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX
 • Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

  Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

  Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2. 4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

  Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2, 4 GHz. com/images/2021/06/18/fe98f84b-2373-490f-8b26-8a2d861ccc29. png"/>

  Przejdź, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

  Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

  Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 • Połącz port LAN i komputer innym kablem sieciowym RJ45.
 • Upewnij się, że dioda LED zasilania z przodu routera jest włączona. Wskaźniki LED WiFi 2. 4G/5G migają i wskazują, że router jest włączony.
 • Dodatkowo, dla dwóch kabli sieciowych, które właśnie zostały podłączone do portów WAN i LAN będą paliły się odpowiednie diody LED. (Skonsultuj instrukcję użytkownika, aby potwierdzić instrukcje dotyczące diod LED routera bezprzewodowego). com/images/2020/11/10/706b26ea-0cff-4533-98e6-bff70745d19f. png"/>

  Strona ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)

  Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router. com. com/images/2020/09/30/9d65812c-a3d9-44ba-8a0f-fe5f79b9965f. png"/>

  Krok 2. Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

  Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć). com/images/2020/11/10/56fb5083-5e75-44b8-bfe7-5855476b2cb1. png"/>

  Krok 3. Typ połączenia internetowego zostanie automatycznie wykryty. Możesz także wybrać „Manual Setting” (ustawienie ręczne), aby pominąć automatyczne wykrywanie. com/images/2020/11/10/dfb0bbfb-18a4-4071-a091-832f64af1e81. png"/>

  Krok 4. Postępuj zgodnie z wynikami automatycznego wykrywania jak poniżej:

  Istnieją trzy rodzaje połączeń

  (1). Automatyczny adres IP (DHCP)

  (2). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#PPPoE"> PPPoE

  (3). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#Static%20IP"> Statyczny adres IP

  (1). Automatyczny adres IP: W tym przypadku nie trzeba uzupełniać żadnych informacji; przejdź bezpośrednio do Krok 5.

  (2). PPPoE : Wprowadź nazwę konta PPPoE oraz hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych.

    Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

  Kraj: Tajwan

  Typ połączenia WAN: PPPoE

  Nazwa użytkownika: 87875692@hinet. net

  Hasło: xxxxxxx

  Adnotacja: Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych.

  Następnie przejdź do

  (3). Statyczny adres IP: Wprowadź następujące informacje.

  Potwierdź u dostawcy usług internetowych następujące informacje.

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Bramka domyślna
 • Serwer DNS
 • Wprowadź wymagane informacje, a następnie przejdź do

   Krok 5

  Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej. Kliknij Apply (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

  Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2, 4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

  Adnotacja: Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i musi być kombinacją liter alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr arabskich. com/images/2020/11/10/dae97bff-3816-4148-b3a5-9726ee5ed954. png"/>

  Krok 6. Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij "Next" (dalej).

  Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera. Jeśli zapomnisz loginu i hasła, konieczne może być zresetowanie routera do ustawień domyślnych i jego ponowna konfiguracja, aby zresetować login i hasło. com/images/2020/11/10/c38b18b6-a020-4d46-a070-c9ef89e38b24. png"/>

  Krok 7. Po zakończeniu procesu szybkiej konfiguracji Internetu (QIS) nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania routerem.

  W sekcji „Internet Status” (status połączenia z Internetem) można potwierdzić, że status łączności routera z Internetem to Connected (połączono). com/images/2020/11/10/b3cb9612-20f9-4b3e-8001-a16971e99a6b. png"/>

  Krok 8. Teraz Twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią po ich uprzednim połączeniu z routerem ASUS. com/images/2020/11/10/d649e72e-551c-4d77-8ffe-f71d96acb6ea. png"/>

  Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Co zrobić, jeśli nie znam typu połączenia internetowego dla konfiguracji routera? (PPPoE, Statyczny adres IP lub Automatyczny adres IP)

 • Zalecamy zwrócić się do dostawcy usług internetowych o potwierdzenie typu połączenia internetowego i informacji wymaganych do konfiguracji Internetu.
 • 2. Jak mogę uzyskać dostęp do kreatora QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) z poziomu sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

 • Jeśli chcesz ponownie uruchomić szybką konfigurację Internetu po zakończeniu konfiguracji QIS, kreatora QIS dostępny jest z lewej górnej strony sieciowego interfejsu graficznego routera. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego routera zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)? .
 •  
 • 3. Co zrobić, jeśli zapomnę loginu i hasła do routera?

 • Zresetuj router bezprzewodowy do ustawień domyślnych i ponownie skonfiguruj router od podstaw za pomocą kreatora QIS. W trakcie szybkiej konfiguracji Internetu powinna być dostępna opcja zresetowana loginu i hasła.
 • Sposób resetowania routera można znaleźć na stronie https://www. com/pl/support/FAQ/1000925#Method2

  4. Czy mogę przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło zarówno dla sieci 2, 4 GHz jak i 5 GHz?

  Tak, można przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło dla sieci 2, 4 GHz i 5 GHz. Zaleca się jednak, aby skonfigurować różne identyfikatory SSID sieci Wi-Fi i hasła w celu łatwego zarządzania oraz aby urządzenia wybierały, z którym pasem Wi-Fi łączność ma zostać nawiązana.

  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ).

 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmodyfikować identyfikator SSID (Service Set Identifier)?
 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej?
 • 5. Co zrobić, jeśli kreator QIS nadal nie może automatycznie wykryć typu połączenia i utknął na tej stronie po podłączeniu kabla Ethernet do routera?

  (1) Wybierz „Manual Setting” (ustawienie ręczne)

  (2) Kreator QIS wyświetli zapytanie, czy połączenie internetowe wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

 • Jeśli typem połączenia internetowego jest PPPoE, wybierz [Yes] (tak), a następnie przejdź do Krok 4.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Automatyczny adres IP, nie trzeba wprowadzać żadnych informacji, a kreator przejdzie do Krok 5.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Statyczny adres IP, wybierz [No] (nie), tak jak na poniższym zdjęciu. com/images/2020/11/10/4cb2d9f8-9cee-454a-97f8-8d1910616080. png"/>

  (3) Następnie wybierz [Static IP] (statyczny adres IP) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i serwer DNS. Szczegółowe informacje — patrz Krok 4.

  Po uzupełnieniu wymaganych informacji, powtórz kroki 5–7, aby uzupełnić ustawienia internetowe.

  Jeśli nadal nie jesteś w stanie dokończyć procesu konfigurowania Internetu, zwróć się do dostawcy usług internetowych, aby sprawdzić czy typ połączenia internetowego, nazwa użytkownika i hasło do Internetu są poprawne. Ponadto sprawdź, czy urządzenia dostarczone przez dostawcę usług internetowych, takie jak modem, działają normalnie. Sprawdzić także, czy kabel Ethernet działa normalnie i jest dobrze podłączony.

  Więcej szczegółów można znaleźć w artykule: [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Szybka sałatka to idealny pomysł na smaczną kolację, a także świetny posiłek do pracy czy szkoły. Sprawdzi się również na stole w formie poczęstunku na domowej imprezie.

  Często jest tak, że nie mamy zbyt wiele czasu na przygotowanie domowej sałatki. Nie martwcie się, mamy na to sposób. Przygotowaliśmy dla Was 10 przepisów na szybką sałatkę, której przygotowanie nie zajmie Wam dużo czasu. Kilka składników i mamy pyszny posiłek! Smacznego!

  1. Szybka sałatka z 3 składników

  Przepis na: przepiski. pl

  2. Szybka sałatka z jajek i pora

  Przepis na: e-przepisykulinarne. pl

  3. Sałatka z tuńczykiem

  Przepis na: zrobtosmacznie. pl

  4. Szybka sałatka śledziową z ogórkiem

  Przepis na: alledobre. pl

  5. Szybka sałatka imprezowa

  Przepis na: e-przepisykulinarne. pl


  Cechy szczególne

  Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pomaga w projektowaniu rozwiązań automatyki przemysłowej. TIA Portal zawiera SINAMICS Startdrive, który pozwala na szybką integrację napędów SINAMICS z systemami automatyki. Jednolite podejście do sterownia, wraz z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, pozwalają na szybką integrację i uruchomienie napędów SINAMICS w system automatyki.

  Funkcje StartdriveJedno otwarte narzędzie, które pozwala przeprowadzić Acceptance Test dla funkcji Safety Integrated, automatyczną diagnostykę, pomiary wirtualnym oscyloskopem.

  Obsługa wszystkich aplikacji w jednym narzędziu

  Startdrive pozwala na implementację szerokiego zakresu zróżnicowanych aplikacji, takick jak: osie kierowana prędkościowo dla pomp, wentylatorów, mieszalników, transporterów itp., osie pozycjonujące oraz zaawansowane technicznie aplikacje sterowania ruchem, jak systemy załadunkowe, podnośniki układające lub maszyny pakujące. Z pomocą TIA Portal można zaimplementować je w sterowniku lub napędach.

  Safety acceptance test

  Jedną z cech szczególnych Startdrive V15. 1 jest możliwość przeprowadzenia acceptance test dla funkcji Safety Integrated napędów z rodziny SINAMICS G120, SINAMICS S120 i SINAMICS S210.

  Acceptance test należy wykonać zgodnie z Dyrektywą Maszynową EN ISO 13849-1 oraz EN ISO 13849-2.

  Zintegrowany acceptance test prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą przyjaznych dla użytkownika formularzy TIA Portal. Na koniec generuje odpowiedni dokument, który można od razu zamieścić w DTR.

  Acceptance test dla funkcji Safety dostępny jest w Startdrive Advanced.

  Szybki dostęp do parametrów napędu

  Nowe funkcje opierają się również na digitalizacji. Otwartość interfejsu TIA Portal pozwala na uzyskanie zewnętrznego dostępu do konfiguracji sprzętowej i parametrów napędu. Konfiguracja napędu odbywa się w dużej mierze automatycznie.

  Jest bardzo użyteczne dla OEMów, np. przy automatycznych tworzeniu projektów.

  V15. 1 daje również dostęp do narzędzia do grupowej zmiany parametrów. Dzięki temu możliwa jest szybka zmiana parametrów nawet w wielu napędach.

  Automatyczna diagnostyka systemu wraz z oscyloskopem

  Diagnostyka systemowa: Alarmy i błędy na przekształtniku są przesyłane bezpośrednio do sterownika. Automatyczna diagnostyka systemowa wspiera ten proces.

  Jest ona dostępna automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań od użytkownika. Wszystkie wiadomości ze strony przekształtnika będą widoczne na panelu operatorskim SIMATIC HMI, w web serwerze sterownika i w TIA Portal. Dzięki temu z łatwością udaje się zlokalizować wszystkie usterki, a czas napraw ulega znacznemu skróceniu.

  Oscyloskop: SINAMICS Startdrive pozwala skorzystać z funkcji oscyloskopu wbudowanych w napęd. Dane zbierane w czasie rzeczywistym ułatwiają precyzyjną diagnostykę. Jest on równie dokładny, jak fizyczny miernik, ale jego użycie jest znacznie wygodniejsze i wydajniejsze.

  Intuicyjne projektowanie i łatwa obsługa SIMATIC przez Totally Integrated Automation Portal

  Katalog do pobraniaSINAMICS DCC (Drive Control Chart) to technologiczne rozszerzenie systemów napędowych SINAMICS S120 / S150 / G130 / G150.

  • Narzędzie do konfiguracji pozwala na szybkie zintegrowanie zamierzonych funkcji w napędzie
  • SINAMICS DCC otwiera nowe możliwości dostosowania funkcjonalności napędu do maszyny
  • DCC ułatwia wdrożenie aplikacji typu nawijarek czy też napędów trawersujących
 • Więcej informacji
 • Heberndorfer Leistenfabrik (HLF)

  Wurzbach, Germany

  Szybsze przetwórstwo od prototypu do produktu

  Proste uruchomienie dla wszystkich funkcji poprzez jedno narzędzie

  Dostęp do wszystkich parametrów i zadań napędów znacząco skraca czas obsługi

  Oszczędność miejsca dzięki możliwości zrezygnowania z magazynu między piłą a frezarką

  Szybka i łatwa konfiguracja CAnds Fl60cn100

  Bezpośredni link do pobrania Szybka i łatwa konfiguracja CAnds Fl60cn100

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szybka i łatwa konfiguracja CAnds Fl60cn100