Uzupełnienie C Data Fd704gw

C Data FD704GW to najnowsza generacja pamięci flash firmy C Data. Jest to szybka i wytrzymała pamięć flash, która cechuje się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii. Pamięć flash jest odporna na wstrząsy i upadki, dzięki czemu jest idealna do przechowywania danych w środowiskach o wysokiej wibracji. Pamięć flash C Data FD704GW jest także wyposażona w zaawansowane zabezpieczenia, które chronią przechowywane dane przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, ma ona niski poziom niezawodności, co oznacza, że dane są bezpieczne i nie stracą się w razie awarii. C Data FD704GW jest idealna do przechowywania ważnych danych, a jej wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest to trwałe i bezpieczne źródło przechowywania danych.

Ostatnia aktualizacja: Uzupełnienie C Data Fd704gw

Windows 8. 1 Windows 8. 1 Enterprise Windows 8. 1 Pro Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro Windows 7 Enterprise Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Starter Windows 7 Ultimate Windows Vista Enterprise 64-bit Edition Windows Vista Ultimate 64-bit Edition Windows Vista Business Windows Vista Business 64-bit Edition Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Windows 10 Więcej... Mniej

Jeśli niektóre funkcje systemu Windows nie działają lub system Windows nie działa, należy użyć funkcji Kontroler plików systemowych do skanowania systemu Windows i przywrócenia plików.  

Chociaż poniższe kroki mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na skomplikowane, należy po prostu wykonać je po kolei, krok po kroku, a my spróbujemy naprowadzić Cię na właściwą drogę postępowania.

Uruchamianie narzędzia Kontroler plików systemowych (SFC. exe)

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. W tym celu wykonaj jedną z odpowiednich czynności:

 2. Jeśli używasz systemu Windows 10, Windows 8. 1 lub Windows 8, najpierw uruchom narzędzie Deployment Image Servicing and Management (DISM), a następnie uruchom narzędzie Kontroler plików systemowych. (W systemie Windows 7 lub Windows Vista przejdź od razu do kroku 3). 

Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER: Wykonanie operacji polecenia może potrwać kilka minut.

DISM. exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Ważne: Po uruchomieniu tego polecenia narzędzie DISM użyje usługi Windows Update w celu udostępnienia plików wymaganych do naprawy uszkodzeń. Jeśli jednak klient usługi Windows Update jest już uszkodzony, użyj uruchomionej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub użyj folderu instalacji równoległej systemu Windows z udziału sieciowego bądź nośnika wymiennego, takiego jak dysk DVD systemu Windows, jako źródła plików. W tym celu uruchom następujące polecenie:

DISM. exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\Źródło_naprawy\Windows /LimitAccess

Uwaga: zamiast symbolu zastępczego C:\Źródło_naprawy\Windows podaj lokalizację źródła naprawy. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu narzędzia DISM do naprawy systemu Windows, zobacz Naprawianie obrazu systemu Windows.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

sfc /scannow

 

Polecenie sfc /scannow spowoduje przeskanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i zastąpienie plików uszkodzonych kopią buforowaną, która znajduje się w folderze skompresowanym %WinDir%\System32\dllcache.
Symbol zastępczy%WinDir% oznacza folder systemu Windows. Na przykład C:\Windows.

Uwaga: nie należy zamykać okna Wiersz polecenia, dopóki weryfikacja nie zostanie ukończona w 100%. Wyniki skanowania zostaną wyświetlone po ukończeniu tego procesu.

Po zakończeniu procesu może pojawić się jeden z poniższych komunikatów:

  Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła naruszeń integralności.

  To oznacza, że w systemie nie brakuje żadnych plików systemowych ani żaden z nich nie jest uszkodzony.

  Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows nie może wykonać żądanej operacji.

  Aby rozwiązać ten problem, za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych przeprowadź skanowanie w trybie awaryjnym, a następnie upewnij się, że w katalogu %WinDir%\WinSxS\Temp istnieją foldery PendingDeletes i PendingRenames.

  Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki i pomyślnie je naprawiła. Szczegóły znajdują się w pliku CBS. Log (%WinDir%\Logs\CBS\CBS. log).

  Szczegółowe informacje na temat skanowania i przywracania plików systemowych można uzyskać w części Przeglądanie szczegółów procesu Kontrolera plików systemowych.

  Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki, ale nie może naprawić niektórych z nich.

  Aby ręcznie naprawić uszkodzone pliki, przejrzyj szczegóły procesu Kontrolera plików systemowych w celu odszukania uszkodzonego pliku, a następnie ręcznie zastąp uszkodzony plik jego znaną prawidłową kopią.

Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. Wpisz tekst Wiersz polecenia w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 

W tym celu kliknij przycisk Start, wpisz tekst Wiersz polecenia lub cmd w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. net/pl-pl/media/d9eff1d4-47b3-d32d-9779-fec6bcf96620. png" alt="Wiersz polecenia - Uruchom jako administrator" loading="lazy"/> 

Więcej informacji

Przeglądanie szczegółów procesu Kontrolera plików systemowych

Aby przejrzeć szczegóły znajdujące się w pliku CBS. Log, można skopiować informacje do pliku tekstowego Sfcdetails. txt (za pomocą polecenia Findstr), a następnie zapoznać się ze szczegółami w tym pliku. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, zgodnie z opisem w poprzednim kroku 1.

findstr /c:"[SR]"%windir%\Logs\CBS\CBS. log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails. txt" 

Uwaga: plik Sfcdetails. txt zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego uruchomienia narzędzia Kontroler plików systemowych na komputerze. Zawarte w nim informacje dotyczą plików, które nie zostały naprawione przez narzędzie Kontroler plików systemowych. Sprawdzając wpisy dotyczące daty i godziny, można określić, które pliki powodujące problemy zostały wykryte przy ostatnim uruchomieniu narzędzia Kontroler plików systemowych.

Otwórz plik tekstowy Sfcdetails. txt na pulpicie.

Format pliku Sfcdetails. txt jest następujący:

data/godzina szczegół programu SFCNastępujący przykładowy plik dziennika zawiera wpis dla pliku, którego nie można naprawić:2007-01-12 12:10:42, Info CSI 00000008 [SR] Cannotrepair member file [l:34{17}]"Accessibility. dll" of Accessibility, Version =6. 0. 6000. 16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral,VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Typeneutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

Ręczne zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią

Po zidentyfikowaniu uszkodzonego pliku systemowego, który nie mógł zostać naprawiony na podstawie szczegółów znajdujących się w pliku Sfcdetails. txt, odszukaj uszkodzony plik, a następnie zastąp go ręcznie jego znaną prawidłową kopią. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga: znaną prawidłową kopię pliku systemowego można uzyskać z drugiego komputera z zainstalowaną tą samą wersją systemu Windows. Można uruchomić proces Kontrolera plików systemowych na drugim komputerze, aby upewnić się, że znana kopia danego pliku jest prawidłowa.

Przejmowanie własności uszkodzonego pliku systemowego jako administrator W tym celu skopiuj poniższe polecenie i je wklej (lub wpisz) w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

takeown /f ścieżka_i_nazwa_plikuUwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie takeown /f C:\windows\system32\jscript. dll. 

Udzielanie pełnego dostępu administratora do uszkodzonego pliku systemowego W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

icacls ścieżka_i_nazwa_pliku /GRANT ADMINISTRATORS:FUwaga: symbol zastępczy ścieżka_i_nazwa_pliku odpowiada ścieżce i nazwie uszkodzonego pliku. Wpisz na przykład polecenie icacls C:\windows\system32\jscript. dll /grant administrators:F. net/pl-pl/media/28f37901-72a8-14c6-6d35-7512cc8802b8. png" alt="Wiersz polecenia z uprawnieniami administratora" loading="lazy"/>

Zastępowanie uszkodzonego pliku systemowego jego znaną prawidłową kopią W tym celu skopiuj i wklej (lub wpisz) poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

Copy plik_źródłowy miejsce_doceloweUwaga: symbol zastępczy plik_źródłowy odpowiada ścieżce i nazwie znanej prawidłowej kopii uszkodzonego pliku, a symbol zastępczy miejsce_docelowe — ścieżce i nazwie pliku uszkodzonego. Wpisz na przykład polecenie copy E:\temp\jscript. dll C:\windows\system32\jscript. dll.

Jeśli powyższe czynności nie umożliwiły wykonania tej operacji, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania systemu Windows 10.

Deklaracja VAT-R jest składana w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, ale także jako podatnik VAT zwolniony. Ponadto druk pozwala zarówno na rejestrację, jak i aktualizację danych związaną z VAT-UE. W artykule opisujemy, jak wypełnić VAT-R.

Jak wypełnić VAT-R – omówienie pól formularza

Zgodnie z opisem zawartym na formularzu podatnik wypełnia jasne pola. Pola ciemne zarezerwowane są do wypełnienia przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli druk wypełniany jest ręcznie, należy używać liter drukowanych. Zamiast ręcznego wypełniania wniosku VAT-R można również skorzystać z interaktywnego kreatora dokumentów gotowych do wydruku bądź wysyłki plików w formacie PDF/XML.

Druk VAT-R można złożyć w urzędzie skarbowym:

 • osobiście (wówczas drukujemy dwa druki: pierwszy, aby przekazać do urzędu skarbowego, drugi – aby zachować w dokumentacji księgowej wraz z informacją, kiedy zostały złożone i przyjęte przez urząd);
 • za pośrednictwem poczty (ważne jest, aby pamiętać, by wysyłany druk był podpisany);
 • elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, w przypadku gdy VAT-R stanowi załącznik do wniosku o wpis lub o zmianę wpisu w CEiDG.

Przystępując do wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności należy podać Identyfikator podatkowy – NIP podatnika w polu nr 1 po lewej stronie. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych podaje się numer NIP właściciela, natomiast już w przypadku spółki cywilnej – numer NIP spółki – to spółka, a nie jej właściciele, będzie czynnym podatnikiem VAT. Pozycję 2 i 3 uzupełnia pracownik urzędu skarbowego.

 • Deklaracja VAT-R – część A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu:

 • rejestracji lub
 • aktualizacji danych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się przed zrealizowaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z VAT. W myśl prawa podatkowego rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego trzeba zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można więc dokonać w trakcie trwania roku podatkowego.

Podatnik ma możliwość uzyskania zaświadczenia o dokonanej rejestracji. Wiąże się to z uiszczeniem przez podatnika opłaty w wysokości 170 zł (czynność dobrowolna).

Jeżeli dane zawarte na formularzu VAT-R ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

W polu numer 5 należy podać dane urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie.

Urzędem właściwym dla celów rozliczania VAT jest:

 • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (ten sam, co dla podatku dochodowego);
 • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o. o., spółek cywilnych) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Pola 6 i 7 uzupełnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

W przypadku aktualizacji VAT-R wypełnia się pozycje 8 i 9, w których określa się, czy zmienił się urząd skarbowy, do którego odprowadzany jest podatek VAT (ma to związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności).

 • Deklaracja VAT-R – część B. Dane podatnika składającego VAT-R

Część B przeznaczona jest do wypełnienia danych identyfikacyjnych podatnika. Należy pamiętać, że pola oznaczone symbolem „*” dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną, a oznaczone „**” – podatnika będącego osobą fizyczną (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

W przypadku osób fizycznych w formularzu rejestracyjnym podaje się adres zamieszkania, a dla osób niebędących osobą fizyczną – adres siedziby.

Wpisane na druku VAT-R dane należy zawierać na fakturach sprzedaży oraz zakupu. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwym adresem na fakturze VAT będzie zatem adres miejsca zamieszkania, a nie adres siedziby działalności, jak często błędnie przyjmują podatnicy.

Pole B. 3 wypełnia się wyłącznie w przypadku podatników będących osobą zagraniczną. Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.

 • Deklaracja VAT-R – część C. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Część C formularza VAT-R podzielona jest na trzy części, odpowiednio związane z:

 • okolicznościami określającymi obowiązek podatkowy;
 • informacjami związanymi ze składaniem deklaracji;
 • informacjami związanymi z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W polach C. 1, C. 2 i C. 3 zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji).

 • Deklaracja VAT-R – część C. 1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy

Pozycja 26: zakreśla ją podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, czyli nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą.

Pozycja 27: zakreśla ją podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju.

Pozycja 28: zakreśla ją podatnik, który w trakcie rozpoczynania działalności gospodarczej nie posiada prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ze względu m. in. na:

 • przewidywaną wysokość obrotów;
 • dokonywanie dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
  • nowych środków transportu;
  • terenów budowlanych;
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli;
 • świadczenie usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich.

Pozycja 29: zakreśla ją podatnik korzystający ze zwolnienia przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe), tzw. mały przedsiębiorca. Warto pamiętać, że podatnik ten nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale składając zgłoszenie rejestracyjne może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony” – zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą zamiast rachunków wystawiać faktury (podając na tych dokumentach podstawę prawną zwolnienia – nie dotyczy zwolnienia podmiotowego).

Pozycja 30: zakreśla ją podatnik dokonujący sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 (zwolnienie przedmiotowe), z wyłączeniem pkt 3 i art. 82, który nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT, ale może zostać zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.

Pozycja 31: zakreśla ją podatnik korzystający ze zwolnienia wymienionego w art. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy wykonujący dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze.

Pozycja 32: zakreśla ją podatnik rezygnujący ze zwolnienia określonego w art. 1 lub 9 – ten, któremu przysługiwało zwolnienie ze względu na wysokość obrotów i który z tego zwolnienia zrezygnował.

Pozycja 33: zakreśla ją podatnik rezygnujący ze zwolnienia, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy.

Pozycja 34: zakreśla ją podatnik, który traci lub stracił prawo do zwolnienia określonego w art. 1 lub 9 (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów).

Pozycja 35: zakreśla ją podatnik, który wykonuje czynności, o których mowa w art. 13 ustawy, tj. czynności, których wykonywanie nie daje prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT. 

Pozycja 36: zakreśla ją dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który będzie dokonywał (dokonuje) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju.

Pozycja 37: zakreśla ją podatnik, który będzie ułatwiał (ułatwia) dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy.

Pozycja 38: zakreśla ją podatnik, który będzie ułatwiał (ułatwia) dostawy i świadczenia, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy

Pozycja 39: podaje się tutaj datę, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Pozycja 40: obejmuje dane dotyczące obowiązku podatkowego u małych podatników:

 • pole 1. zaznacza podmiot wybierający metodę kasową, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (wyjątek stanowi sytuacja, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatników zwolnionych z VAT, jeżeli należność nie zostanie uregulowana, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w terminie 180 dni od daty sprzedaży towaru lub wykonania usługi);
 • pole 2. zaznacza podatnik, który traci lub utracił prawo do rozliczania się metodą kasową, czyli podatnik, który stracił status „małego podatnika” z powodu przekroczenia limitu obrotów;
 • pole 3. zaznacza podatnik rezygnujący z metody kasowej.

Pozycje 41, 41, 42, 44: wypełniane są tylko przez tych podatników, którzy wybrali metodę kasową, tracą prawo do jej stosowania lub rezygnują z tego prawa (czyli tych, którzy zaznaczyli jeden z kwadratów w pozycji 40). W polach należy wpisać kwartał i rok początku stosowania metody kasowej lub miesiąc/kwartał i rok utraty prawa/rezygnacji z jej stosowania.

Podatnik rozliczający VAT w okresach kwartalnych uzupełnia pole 41 i 42, a w przypadku rozliczeń miesięcznych pola 43 i 44. 1 - mały podatnik" src="https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/images/fx/max, 590, 0/458208" alt="jak wypełnić vat-r" data-image-id="458208" data-desc=""/>

Pozycja 45:

 • pole 1. zaznacza podatnik wybierający możliwość rozliczania się za okresy kwartalne;

 • pole 2. zaznacza podatnik rezygnujący ze składania deklaracji za okresy kwartalne.

Kwartalne rozliczanie VAT przysługuje małym podatnikom zarejestrowanym do VAT przez minimum 12 miesięcy, u których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro (od 2023 roku limit ten zostanie zwiększony do 2 mln euro).

Pozycje 46 i 47: pole to wypełnia podatnik rezygnujący z prawa do składania deklaracji kwartalnych, wpisując kwartał i rok ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej. 1 - deklaracje kwartalne" src="https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/images/fx/max, 590, 0/458214" alt="jak wypełnić vat-r" data-image-id="458214" data-desc=""/>
Pozycja 48:

 • pole 1. zaznacza podatnik wybierający opodatkowanie usług taksówkowych w formie ryczałtu (zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy);

 • pole 2. zaznacza podatnik rezygnujący z opodatkowania usług taksówkowych w formie ryczałtu (zgodnie z art. 4 ustawy);

 • pole 3. zaznacza podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ustawy, czyli podatnik wykonujący czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego;

 • pole 4. zaznacza podatnik rezygnujący ze zwolnienia, zgodnie z art. 123 ustawy;

Pozycje 49 i 50: wypełnia tylko ten podatnik, który świadcząc usługi taksówkarskie, wybiera lub rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu, wpisując miesiąc i rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu.

 • Deklaracja VAT-R – część C. 2. Informacje dotyczące składania deklaracji

Pozycja 51: dotyczy podatników składających lub planujących składać JPK_V7 miesięcznie (rozliczenie VAT w okresach miesięcznych).

Pozycja 52: dotyczy podatników składających JPK_V7 kwartalnie, którzy zgłosili do urzędu wybór formy kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Pozycja 53: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-8, czyli podatników zwolnionych z VAT, którzy dokonują nabycia towarów od kontrahentów z krajów należących do Unii Europejskiej.

Pozycja 54: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-12 w przypadkach, o których mowa w art. 3 ustawy (podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu, składający skróconą deklarację podatkową).

Pozycje 55, 56, 57 i 58: w polach tych podatnik podaje kwartał/miesiąc oraz rok, za który złoży pierwszą deklarację wymienioną w pozycjach od 51 do 54. 2 - Informacje dotyczące składania deklaracji" src="https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/images/fx/max, 590, 0/458220" alt="jak wypełnić vat-r" data-image-id="458220" data-desc=""/>

 • Deklaracja VAT-R – część C. 3. Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Część tę wypełniają podatnicy, o których mowa w art. 97 ust. 1, 2, 3 lub 13 ustawy (czyli dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, mający obowiązek w związku z dokonywaniem rejestracji jako podatnicy VAT-UE).

Pozycje 59, 60 i 61: zaznaczają podatnicy spełniający warunki określone w opisach.

Pozycja 59: dotyczy podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym:

 • WNT;
 • WDT;
 • importu usług;
 • świadczenia usług dla kontrahentów zagranicznych.

Pozycja 60: dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT – rejestracja obowiązkowa po przekroczeniu wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego 50 000 zł).

Pozycja 61: dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT dokonujących świadczenia usług dla kontrahentów z krajów UE lub dokonujących nabycia usług, dla których podatnikiem jest nabywca – ma zastosowanie art. 28b ustawy o VAT.

Pozycja 62: w polu tym podatnik podaje przewidywaną datę rozpoczęcia realizowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, z tytułu których dokonuje rejestracji.

Pozycja 63: wypełnia podatnik VAT-UE, w przypadku gdy zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, co skutkuje wyrejestrowaniem z VAT-UE.

Pozycja 64: wypełnia podatnik VAT-UE, w przypadku gdy zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych (oznaczy poz. 63). 3 - rejestracja do VAT-UE" src="https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/images/fx/max, 590, 0/458226" alt="jak wypełnić vat-r" data-image-id="458226" data-desc=""/>

 • Deklaracja VAT-R – część D. Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

W części D formularza VAT-R można wnioskować o potwierdzenie zarejestrowania do VAT

Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

W części E należy wprowadzić dane podatnika lub osoby go reprezentującej oraz złożyć podpis.

Wypełniony formularz dostarcza się do właściwego urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania.

Na końcu formularza VAT-R dodano pouczenie, na podstawie którego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Jak wypełnić VAT-R w systemie wFirma. pl

Użytkownicy systemu wFirma. pl mogą w prosty sposób wypełnić VAT-R za pomocą interaktywnego formularza. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT-R. W oknie które się pojawi należy odpowiednio uzupełnić dane. Dane firmowe zostaną zaciągnięte z ustawień, więc ich nie ma konieczności ręcznego uzupełniania. 

Wysyłka VAT-R bezpośrednio z wFirma. pl możliwa jest za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego. Aby skorzystać z danej funkcji, trzeba zaznaczyć wygenerowany VAT-R i wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU. Możliwe jest również wydrukowanie sporządzonego druku VAT-R i następnie złożenie na nim ręcznego podpisu i złożenie w urzędzie skarbowym osobiście. pl/images/fx/max, 590, 0/504363" alt="jak wypełnić vat-r" data-image-id="504363" data-desc="jak wypełnić vat-r" data-href=""/>

Uzupełnienie C Data Fd704gw

Bezpośredni link do pobrania Uzupełnienie C Data Fd704gw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uzupełnienie C Data Fd704gw